2016. december 3., szombat

"Simeon... várta Izráel vigasztalását." (Lk. 2,25) 

A választott népnek, Izráelnek, is adventben kellett élnie, hiszen nekik is volt Istentől kapott ígéretük. A próféta hirdette nekik:  "származik egy vesszőszál Isai törzsökéből...". (Ézs. 11) Voltak, akik ezt komolyan vették és voltak, akik nem. Voltak, akik értették a lényeget és voltak, akik nem. Simeon komolyan vette és tudta, hogy az érkező az Úr Krisztusa! De nem csak az Írás ismerete segítette a várakozásban, hanem Szentlélek is, Aki a belső szívbéli bizodalmat felgerjesztette benne. Így tudta igaz hittel várni és átélni a Krisztussal való találkozást! Isten népe ma is tudja, hogy mit ígér az Úr a Szentírásban. Vannak, akik komolyan veszik és vannak akik nem, vannak, akik értik a lényeget és vannak, akik nem. Szentlélek nélkül azonban nincs igazi advent, tartalmas és hittel teli várakozás. Hát kérjük és fogadjuk naponként Szentlélek Isten munkáját, hogy mi is átéljük a Krisztus érkezését, hogy hitünk által üdvösséget nyerjünk! Ámen.