2017. május 23., kedd

"Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz." (Péld.14,21)

     Bár sarkított lesz a következő gondolatmenet, ennek ellenére úgy vélem, segít jobban megérteni a teljes Szentírás üzenetét. Viszonylag ritka az Ó- és Újszövetségben egyaránt, hogy ellentétpárokat állít elénk az ige. A tízparancsolat, mint az ószövetségi törvények esszenciája, tiltásokat  sorakoztat. A hegyibeszéd boldogmondásai a helyes cselekvést mutatják. A tiltás és az útmutatás együtt segít egyfelől megtalálni a tiltások labirintusából kivezető utat, másfelől elkerülni a jószándékú gonoszságokat. Napjainkban a pozitív megerősítést hangsúlyozzák szinte mindenhol, de nekünk a teljes Szentírás segít eligazodni minden nap. Ámen.