2016. február 12., péntek

"Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek." (Jn. 1,12a)

Egy sarkalatos lelki cselekedet szükséges csupán ahhoz, hogy Isten gyermekévé válhasson az ember. Ez pedig nem más, mint befogadni az Úr Jézus Krisztust. A karácsonyi történet egyik legdrámaibb és legemberibb lelki mulasztása, amiért a Megváltónak a Betlehem város végi istállóban kellett megszületnie az volt, hogy "nem akadt nékik helyük a vendégfogadó háznál". Azóta is klasszikus lelkiismeret furdalással küzd a keresztyén társadalom.
Most pedig azt olvashatjuk, hogy csupán csak annyi választhat el bárkit attól, hogy Isten gyermekévé válhasson, hogy Őt befogadja. Befogadni Krisztust egy személyes döntés kérdése. Mi pedig nap mint nap hozunk meg fontos döntéseket. Ez pedig egy fontos döntés, nagyon fontos: a legfontosabb! Befogadni Őt a szívünkbe, az életünkbe, a jelenünkbe, mindörökre. Remélhetőleg ez a legfontosabb történésünk ami velünk történhet. Ámen.