2014. október 1., szerda

"Isten eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára." (Kol. 2,14)


     Gyönyörűen megfogalmazott, világos kép arról, mi módon nyílik meg az út az ember számára Isten országába.  Mindaz, amit elkövetünk Isten és ember ellen, nem mintegy varázsütésre lesz semmissé, noha következményeinek terhét nem nekünk kell viselnünk. A Krisztus keresztjére szegzett adósságlevél emlékeztet rá, hogy más fizetett meg érettünk. Aki nem néz Krisztus keresztjére, nincs tudatában tettei súlyának. Aki nem keresi adóslevelét, nem találja meg a keresztet. Mi pedig azon legyünk, hogy felettébb sok tétel ne legyen a rovásunkon. Ámen.