2015. augusztus 1., szombat

"Mindenható Úr Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid." (Jel. 16,7)

Talán ez az a mondat, amely kétely és kétség mögé bújhat nagyon sokszor az emberi szívben, mert miközben valljuk azt, hogy ez így van, addig másfelől meg vagyunk győződve arról, hogy nincs igazság a földön. Az emberi léleknek ezen demenciája teszi azt, hogy igazából ezzel a gondolattal foglalkozzunk. 
Adott pillanatban a Jelenések könyvének ez a mondata mégis egyféle letisztult bölcsesség, másfelől pedig az emberi történelem által tökéletesen alátámasztott tény. Az egykori elnyomó római birodalom elvesztette hatalmát, a zsidóságot is keményen végveszélybe sodró holokauszt is megtörtént és az emberiségnek pedig ma már a múltat, jelent és jövőt kezében tartó Úr Istenét lehet szemlélnie akiről meggyőződhet, hogy mindenek ellenére kegyelmes és igazságos. 
Aki ezzel a nyugalommal és bizalommal tekint már nem csak a múltba, avagy szemléli a jelent és gondol a jövőre, hanem az,  az Istenhit alázatos bölcsességével látja az élet értékes összefüggését.
Legyünk hát ezzel a bölcsességgel gazdagabbak Őbenne bízva szüntelen. Ámen.